ZEBRANIE NA OBÓZ

25
Maj

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!
Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym tj.

25.05.2017 r. o godz. 17:00
w Nasielsku przy ul. Ogrodowej 9
(Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Pod Fiołkami”)

odbędzie się trzecie i ostatnie już zebranie w sprawie obozów letnich w Soczewce.
Nieobecność rodzica lub prawnego opiekuna na zebraniu będzie skutkowała wykreśleniem z listy i zwrotem wpłaconej zaliczki z powodu konieczności terminowego załatwienia formalności księgowo-finansowych (w Biurze) oraz administracyjnych (w Kuratorium Oświaty).
Dlatego bardzo prosimy o rozsądne potraktowanie tej sprawy.

ORGANIZATORZY