Partnerzy

Podziękowania dla naszych partnerów, współpracowników, sponsorów, przedstawicieli urzędów i instytucji, a także firm oraz osób prywatnych – dla wszystkich Ludzi Dobrej Woli!

W imieniu własnym, podopiecznych Centrum, ich rodziców oraz naszych pedagogów dziękujemy za nieocenione przejawy życzliwości, bezinteresowności, elastyczności, a także zwykłej ludzkiej dobrej woli. Dziękujemy za to, czego niestety obecnie spotyka się coraz mniej…

Tym bardziej DZIĘKUJEMY Wam:

Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Legionowie, Agnieszce Jakubowskiej
Byłej Dyrektor Zespołu Szkół w Legionowie, Pani Zoi Dąbrowskiej

Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Legionowie, Dorocie Kuchta
Pani Kierownik Administracji Szkoły Podstawowej nr 2 w Legionowie, Danucie Kremiec
Byłej Dyrektor Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym, Pani Barbarze Skrzypkiewicz

Panu Prezydentowi Legionowa, Romanowi Smogorzewskiemu
Zastępcy Prezydenta Legionowa, Panu Piotrowi Zadrożnemu
Staroście Legionowskiemu, Panu Robertowi Wróblowi
Byłemu Staroście Legionowskiemu, Panu Janowi Grabcowi
Byłemu Wicestaroście Legionowskiemu, Panu Januszowi Kubickiemu
Pani Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, insp. Annie Rosół
Byłemu Naczelnikowi Wydziału Prezydialnego CSP, Panu mł. insp. Tomaszowi Piechowiczowi
Panu Dyrektorowi Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dr. Romanowi Biskupskiemu
Pani Elżbiecie Pniewskiej, Dyrektorowi Generalnemu Hotelu WARSZAWIANKA w Jachrance

Kierownictwu i Pracownikom Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych oraz Referatu Marketingu Urzędu Miasta Legionowo
Kierownictwu i Pracownikom Wydziału Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Legionowie
Panu Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie, Grzegorzowi Przybyłowiczowi

Dyrekcji i Pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
Dyrekcji i Pracownikom Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego
Dyrekcji i Pracownikom Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie
Kierownictwu i Pracownikom Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

Pani Małgorzacie Kubickiej z firmy „FJK” w Legionowie
Panu Michałowi Mączyńskiemu z PKO BP w Legionowie
Pani Edycie Białek z Oddziału Bankowego „EuroBank” w Legionowie
Właścicielom Sklepu „KUSKA” w Legionowie
Panu Dariuszowi Komar, właścicielowi Sklepu Rowerowego „DEMI BIKE” w Legionowie

Kierownictwu sklepu „Carrefour Market” w Legionowie
Kierownictwu sklepu KAUFLAND w Legionowie
Dyrekcji i Pracownikom Banków PKO BP S.A. oraz EuroBank w Legionowie
Pracownikom PZU S.A. w Legionowie
Pani Wandzie Kwiatkowskiej z PT-U „Mazur-Pol” w Szczytnie
Pani Ewie Łęskiej-Siniarskiej z Biura Turystycznego PTS „MAZOWSZE” w Płocku
Panu Janowi Owczuk z Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Mazowsze” w Soczewce
Panu Mariuszowi Jarzyńskiemu z Agencji Ubezpieczeń „JAR-MAR” w Legionowie
Panu Włodzimierzowi Słowikowskiemu z firmy transportowej „DELTA” w Pułtusku
Panu Krzysztofowi Romatowskiemu z firmy transportowej z Chotomowa

a także
Pani dr Małgorzacie Siuda z Legionowa
Joli Nowak z Przasnysza
Kasi Siuda z Legionowa

Marcinowi Mroziewiczowi z Legionowa
Marcie i Pawłowi Wrońskim z Nasielska
Ewie Nawrot z Warszawy
Jadzi i Tomkowi Kowalczykom z Warszawy
Jozefowi Timko z Trebiszowa (Słowacja)