Obozy Letnie 2019: Soczewka-14 miejsc, Ustka-brak miejsc!

7
Mar

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Przyjaciele!
Zapraszamy Was już dziś na Obozy Letnie 2019, które odbędą się w malowniczo położonych, sprawdzonych Ośrodkach: „Mazowsze” nad jeziorem w Soczewce k. Płocka w terminie 1-11.07.2019 r. (zostało 14 miejsc) oraz  „Awilla” nad morzem w Ustce w term. 22.07-1.08.2019 r. (brak miejsc!). Atrakcyjny, wartościowy, bezpieczny program.
ZAPISY – rezerwacji miejsca należy dokonać poprzez uiszczenie zadatku w wys. 300 zł na konto Biura Podróży PTS „Mazowsze”, 09-402 Płock ul. Padlewskiego 11: PKO S.A. 51 1240 1721 1111 0000 0725 7674 (z podaniem kolejno: terminu turnusu, imienia i nazwiska dziecka, adresu z kodem pocztowym oraz telefonu kontaktowego do rodziców).

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność wpłat.

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 603 259 297
(Piotr Zagajewski-kierownik obozów)

Zebrania rodziców w sprawie wyjazdów odbędą się:
w Zespole Szkół nr 43 w Warszawie we wtorek 4.06.2019 r. o 17:30,
w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 69 w środę 5.06.2019 r. o 17:30,
w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Pod Fiołkami” w Nasielsku w czwartek 6.06.2019 r. o 17:30.
O b e c n o ś ć   o b o w i ą z k o w a !
UWAGA-na zebranie należy wziąć PESEL dziecka oraz pozostałą kwotę opłaty za obóz!

Ulotka LATO 2019

Ulotka LATO 2019

ZAPISY NA OBOZY CPP-P
JEDNOLITE ZASADY

Od kilku lat, odkąd chętnych na nasze obozy, szczególnie te letnie, jest więcej niż miejsc, wprowadziliśmy, podobnie zresztą jak większość organizatorów turystycznych, takie same dla wszystkich – sprawiedliwe zasady zapisywania dzieci. Otóż o rezerwacji miejsca decyduje wpłacona zaliczka na konto biura z podaniem stosownych danych w tytule przelewu. Następnie rodzic lub prawny opiekun jest zobowiązany stawić się na zebranie informacyjno-organizacyjne, gdzie wypełnia odpowiednią dokumentację wyjazdu. Ostatnim warunkiem naboru jest terminowe uiszczenie pozostałej kwoty za obóz i oczywiście punktualne przybycie z dzieckiem na zbiórkę przed autokarem.
DOCENIAMY STAŁYCH KLIENTÓW
Informacja o rozpoczęciu zapisów na obóz dociera do Państwa długo przed wypoczynkiem, zawsze podczas zebrania rodziców przed poprzednim wyjazdem (na dole w informacjach z zebrania). Następnie uczestnicy po każdym obozie otrzymują ulotki na kolejną imprezę, a na stronie www oraz na fb publikujemy oficjalną informację o rozpoczęciu zapisów. Dodatkowo w trakcie tych zapisów przesyłamy do Państwa sms i przypominamy o procesie rekrutacji. W szkołach w Legionowie, Nasielsku i Warszawie (Kobiałka) umieszczamy plakaty i ulotki dot. obozów, o czym informujemy także na fb.
RÓWNE SZANSE DLA KAŻDEGO
Brak selekcji uczestników lub podziału na bardziej zaprzyjaźnionych lub tych tylko znajomych pozwala na traktowanie wszystkich jednakowo i sprawiedliwie. Miejsca na obozy nie są studnią bez dna, jest ich ograniczona ilość. Dlatego zawsze, wszędzie i dla wszystkich decyduje kolejność wpłat, zgodnie ze starą, sprawdzoną zasadą: „Kto pierwszy, ten lepszy”. Brak takich rozwiązań umożliwiałby niezdrowe faworyzowanie dzieci, ale przede wszystkim eliminowałby w ogóle nowych chętnych, a to praktyki nieetyczne i wyjątkowo krzywdzące, szczególnie wobec najmłodszych.