Obóz Zimowy 2019 – Zgłoszenie nr 7017/MAZ/2019-Z

14
Sie

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Przyjaciele!
Zapraszamy Was na Obóz Zimowy, który odbędzie się w malowniczo położonym, sprawdzonym Ośrodku „KŁOS” w Wiśle (woj. śląskie) w terminie 2-8.02.2019 r. (bez kategorii wiekowych). Koszt obozu to 1550 zł.
ZAPISY – rezerwacji miejsca należy dokonać poprzez uiszczenie zadatku w wys. 150 zł na konto Biura Podróży PTS „Mazowsze”, 09-402 Płock ul. Padlewskiego 11: PKO S.A. 51 1240 1721 1111 0000 0725 7674 (z podaniem imienia i nazwiska dziecka, adresu z kodem pocztowym oraz telefonu kontaktowego do rodziców i terminu obozu). Kolejny zadatek za obóz w wys. 400 zł należy wpłacić do 30.09.2018 r. (obecnie całą kwotę).

Ilość miejsc ograniczona do 3. UWAGA! Decyduje kolejność wpłat!

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 603 259 297
(Piotr Zagajewski-kierownik obozów)

Zebrania rodziców w sprawie wyjazdu odbędą się:
 w Zespole Szkół nr 43 w Warszawie w dn. 4.12.2018 r. o 18:30,
– w PZSiPS przy ul. Jagiellońskiej 69 w Legionowie (obok SP2!) w dn. 5.12.2018 r. o 18:00,
– w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Pod Fiołkami” w Nasielsku w dn. 6.12.2018 r. o 17:30.
T e r m i n  d o w o l n y,  o b e c n o ś ć  o b o w i ą z k o w a !
UWAGA-na zebranie należy wziąć Pesel dziecka oraz pozostałą kwotę opłaty za obóz!

ZAPISY NA OBOZY CPP-P
JEDNOLITE ZASADY

Od kilku lat, odkąd chętnych na nasze obozy, szczególnie te letnie, jest więcej niż miejsc, wprowadziliśmy, podobnie zresztą jak większość organizatorów turystycznych, takie same dla wszystkich – sprawiedliwe zasady zapisywania dzieci. Otóż o rezerwacji miejsca decyduje wpłacona zaliczka na konto biura z podaniem stosownych danych w tytule przelewu. Następnie rodzic lub prawny opiekun jest zobowiązany stawić się na zebranie informacyjno-organizacyjne, gdzie wypełnia odpowiednią dokumentację wyjazdu. Ostatnim warunkiem naboru jest terminowe uiszczenie pozostałej kwoty za obóz i oczywiście punktualne przybycie z dzieckiem na zbiórkę przed autokarem.
DOCENIAMY STAŁYCH KLIENTÓW
Informacja o rozpoczęciu zapisów na obóz dociera do Państwa długo przed wypoczynkiem, zawsze podczas zebrania rodziców przed poprzednim wyjazdem (na dole w informacjach z zebrania). Następnie uczestnicy po każdym obozie otrzymują ulotki na kolejną imprezę, a na stronie www oraz na fb publikujemy oficjalną informację o rozpoczęciu zapisów. Dodatkowo w trakcie tych zapisów przesyłamy do Państwa sms i przypominamy o procesie rekrutacji. W szkołach w Legionowie, Nasielsku i Warszawie (Kobiałka) umieszczamy plakaty i ulotki dot. obozów, o czym informujemy także na fb.
RÓWNE SZANSE DLA KAŻDEGO
Brak selekcji uczestników lub podziału na bardziej zaprzyjaźnionych lub tych tylko znajomych pozwala na traktowanie wszystkich jednakowo i sprawiedliwie. Miejsca na obozy nie są studnią bez dna, jest ich ograniczona ilość. Dlatego zawsze, wszędzie i dla wszystkich decyduje kolejność wpłat, zgodnie ze starą, sprawdzoną zasadą: „Kto pierwszy, ten lepszy”. Brak takich rozwiązań umożliwiałby niezdrowe faworyzowanie dzieci, ale przede wszystkim eliminowałby w ogóle nowych chętnych, a to praktyki nieetyczne i wyjątkowo krzywdzące, szczególnie wobec najmłodszych.