Założyciele CPP-P

Kierowani troską o dobro najmłodszych mieszkańców Legionowa
oraz ich rodziny i nauczycieli, w 2006 roku Centrum Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej założyli…

Ewa SOBOL-ZAGAJEWSKA (Dyrektor CPP-P) – z wykształcenia pedagog, z zawodu nauczyciel dyplomowany języka angielskiego (Zespół Szkół w Legionowie ul. Zegrzyńska 3). W 2004 r. ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie im. Marii Grzegorzewskiej w zakresie Pedagogiki Specjalnej „Profilaktyka i terapia trudności wychowawczych-pomoc dziecku i rodzinie”, a następnie w 2005 r. Kurs kwalifikacyjny w zakresie Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej dla Nauczycieli. Ponadto ukończyła szereg kursów doskonalących, m.in. Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym”, Trening umiejętności wychowawczych. Od 2002 r. pełniła funkcję sądowego kuratora społecznego dla osób dorosłych. Od lat współpracuje z wieloma lokalnymi instytuacjami (szkoły, urzędy, media, prywatni przedsiębiorcy), współorganizując kolonie oraz zimowiska dla dzieci i młodzieży.
Ma spore doświadczenie w pomocy dzieciom z trudnościami w nauce.

Piotr Robert ZAGAJEWSKI (Specjalista ds. nieletnich, patologii i profilaktyki) – z wykształcenia i zawodu pedagog (Gimnazjum Nr 1). Przez kilka lat służył jako specjalista Zespołu ds. Nieletnich i Patologii w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie, organizując szereg zajęć profilaktycznych z uczniami, edukację prawną z nauczycielami oraz spotkania infomacyjno-edukacyjne dla rodziców. W 2004 r. ukończył studia podyplomowe na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie im. Marii Grzegorzewskiej w zakresie Pedagogiki Specjalnej „Profilaktyka i terapia trudności wychowawczych-pomoc dziecku i rodzinie”. Przez trzy lata prowadził świetlicę profilaktyczną z elementami socjaterapii dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Legionowie. Od 2001 r. pełnił funkcję sądowego kuratora społecznego dla dorosłych. W 2006 r. rozpoczął udział w Seminarium Doktoranckim Instytutu Badań Edukacyjnych MEN w Warszawie. Zorganizował szereg imprez społecznych (zbiórki, loterie, akcje honorowego krwiodawstwa) oraz wyjazdów (rajd rowerowy, kolonie letnie, zimowiska, obozy językowe i narciarskie). Posiada bogatą praktykę w pracy z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze oraz ich rodzinami.